Recente artikels

Nieuwe Directie

Geschreven op in de categorie De Markgrave.

Groot nieuws!

We zijn blij dat we u vandaag kunnen aankondigen dat er ‘witte rook’ is. 

Caroline Bastiaens, 42 jaar en wonende in Hoboken heeft het vertrouwen gekregen van het bestuur. Vanaf 19 augustus 2019 zal zij de nieuwe algemene directeur van De Markgrave vzw zijn. 

Caroline wil zich als algemeen directeur engageren omdat ze mee vorm wil geven aan de samenleving en aan organisaties waarin mensen kansen krijgen. 

Ze biedt ons haar generalistische denkkracht met ervaring op verschillende beleidsniveaus, een sterk netwerk in de zorgsector en de stedelijke omgeving, bovendien zij is ervaren in veranderingsprocessen. 

Haar eerste bekommernis is om na mijn (lange) beleidsperiode rust en zekerheid te bieden aan de organisatie, de cliënten en de medewerkers. In overleg met de medewerkers en de directies wil ze enerzijds inzetten op zekerheid en continuïteit en anderzijds ook uitzoeken welk organisatiemodel beantwoordt aan de uitdagingen van vandaag en van de toekomst.

We wensen haar alvast veel succes!