Voorgaande Nieuwsflitsen

Nieuwsflits BewOGEN

Nieuwsflits 09

Nieuwsflits Afscheid Daniëlla

Nieuwsflits 08

Nieuwsflits 07

Nieuwsflits 06

Nieuwsflits 05

Nieuwsflits 04

Nieuwsflits 03

Nieuwsflits 02

Nieuwsflits 01

Recente artikels

Nieuws

Kennisweek Revalidatie

Geschreven op in de categorie Revalidatie.

Slideshow slide 1 van actief.

Foto van de ruimte waar lezingen plaatsvonden

Foto van enkele deelnemers van de kennisweek

Foto van de deelnemers tijdens de lezingen

Foto van een lezing van een externe spreker

Foto van een doe-opdracht tijdens de kennisweek

De Revalidatie organiseerde van 26 tot 30 september een kennisweek.

De idee van een kennisweek was ontstaan ter gelegenheid van de in diensttreding van nieuwe teamleden in de Visuele Revalidatie (reva). Het doel was een onderdompeling te realiseren in vele facetten van de hulpverlening voor blinden en slechtzienden. De cursisten waren het voltallige revateam en de directies van de andere diensten binnen De Markgrave VZW, m.n. de heropleiding en de woon-en dagondersteuning. De directies konden aldus kennis maken met de werking van de reva. De sprekers waren gezocht intern, binnen het revateam en er buiten, o.a. uit gon- en thuisbegeleidingsdiensten en uit slechtziendenwerking in Nederland. De lezingen startten met alles over visus (het zicht) en eindigden met de visie op visuele revalidatie. Volgende thema’s kwamen o.a. aan bod: oorzaken van slechtziendheid, kijkstrategieën, rouwverwerking, sociale voordelen, hulpmiddelen, mobiliteit, psychomotoriek, echolocatie, samenwerkingsverbanden, begeleidingstechnieken….De lijst is onvolledig maar het programma leest u hieronder. Er werden ook inleefsessies gehouden evenals oefeningen met simulatiebrillen. De lunches en koffiepauzes boden kansen om het lesmateriaal onderling te bespreken en elkaar, binnen en buiten de reva, beter te leren kennen. Het was een boost gevende week, een week die zuurstof leverde voor verderzetting van het revalidatiewerk met een enthousiaste ploeg.

Ann Buyck, revalidatieoogarts


Het volgende programma kwam aan bod:

 • Blindheid, slechtziendheid, aandoeningen (dr.Ann Buyck)
 • Landschap van de hulpverlening (dr. Ann Buyck)
 • Belang van het orthopisch onderzoek (Leen Lamont)
 • Praktisch gezichtsveld en relevantie ervan (Leen Lamont, Petra Cosemans, An Verberckt)
 • Kijkstrategieën, scantechnieken (Leen Lamont)
 • Medisch onderzoek, verklaring van de termen (dr. Ann Buyck)
 • Sociale Dienst: tussenkomst VAPH, federaal, werking, MDT (An Caluwaerts)
 • Hoe schrijft men een goed VAPH verslag? (Lut Hoydongs)
 • Psychologische ondersteuning: rouwverwerking (Marieke Weckhuyzen)
 • Begeleidingstechnieken (Petra Cosemans, An Verbeckt, Gerlinde Bellefroid)
 • Hoogtechnologische hulpmiddelen (Sensotec en Optelec)
 • iPad, iPhone (Harry Geyskens)
 • Methodiek voor de inrichting van een individueel toegankelijke ruimte, algemeen schoolgerelateerd (Berry den Brinker)
 • Toelichting GOn KIWoluwe (Karin Samson)
 • GOn Ganspoel (Veerle Wijnants)
 • Mobiliteit, echolocatie (Petra Cosemans, An Verberckt)
 • Psychomotoriek (Kelly Jegers)
 • Meervoudige beperking (Elke Torfs)
 • De Kleine Beer (Dries Cautreels, Yana Cauwels)
 • Mentale beeldvorming (Petra Cosemans, An Verberckt)
 • Blindgeborenen (Patrick Kerwyn)
 • CVI (Marten Van Doorn)
 • Optische hulpmiddelen, filters en e-scoop (Ergra Engelen en Tokai)
 • Voorstelling diensten FAM (Colette Verstrepen, Willeke Oostvogels)
 • Voorstelling diensten Heropleiding (Laura van Alphen, Nathalie Verwimp)
 • Subsidievormen (Daniëlla Deckers)
 • Visie op Visuele Revalidatie (Ann Buyck)