Nuttige informatie

Echolocatie

Echolocatie is een aspect van het gehoor dat veel nuttige informatie kan opleveren. Het is een manier om de omgeving waar te nemen van op een afstand door gebruik te maken van geluid in plaats van licht. Op deze wijze krijgen personen met een visuele beperking, de mogelijkheid om voorbij het bereik van hun taststok een beeld van hun omgeving te vormen. Via een te ontwikkelen klikgeluid en door het interpreteren van deze terugkaatsende echo’s. Deze techniek wordt vaak vergeleken met de sonarvaardigheden die vleermuizen en dolfijn gebruiken. 

Personen die blind zijn of minimale restvisus hebben zouden zeker hun voordeel kunnen doen met echolocatie training. De training is toegankelijk voor zowel volwassen als kinderen, er is geen leeftijdslimiet. 

Echolocatie is een aanvullende techniek bij het stoklopen en de mobiliteitslessen én wordt niet aangeboden als vervanging hiervoor. Na elke sessie wordt de cliënt geadviseerd om thuis te oefenen om zijn/haar vaardigheden verder te ontwikkelen. De sessies vinden in of rondom de omgeving van de Markgrave plaats.

Doel van de training voor de cliënt: het aanleren van actieve echolocatie en oefeningen om cliënten bewust te maken van deze vorm van perceptie.

  • de cliënt is bewust van echo’s,
  • kan gebruik maken van actieve echolocatie door gebruik van tongklik
  • begrijpt het concept en de mogelijkheden hiervan,
    • tot obstakeldetectie en
    • ruimtelijk inzicht met betrekking tot zijn/haar oriëntatie en mobiliteit.  

Het gebruik van deze vaardigheid zal zijn/haar mobiliteit en zelfstandigheid ten goede komen.

Instructie:
Het is van belang om echolocatie te trainen als compenserende vaardigheid. De training vraagt volle aandacht. Dus stap voor stap wordt de vaardigheid bewust gemaakt en versterkt. Naarmate de cliënt er vaardiger in wordt, is het van groot belang deze vaardigheden te integreren in iemands dagelijkse, zelfstandige verplaatsing én de verdere echolocatie training te integreren in de oriëntatie- en mobiliteitsinstructie.

TAS

De centra voor visuele revalidatie Vlaanderen hebben zich geëngageerd om de schoolsystemen in hun centrum te plaatsen.
Visuele Revalidatie De Markgrave wil bekendmaken dat het TAS-project tot 23 september 2016 in ons centrum doorgaat. Daarna is het TAS in een ander centra te raadplegen.
TAS staat voor Test- en Adviescentrum Schoolsets.

Door het delen van kennis en expertise in een goede dialoog en samenwerking tussen GON-teams en Low vision centra willen we een correcte, medisch/pedagogische omkadering, begeleiding en ondersteuning van slechtziende en/blinde studenten bieden.
Verschillende mobiele en vaste schoolsetsystemen zijn ter beschikking.
We willen de leerling de kans geven om verschillende goede schoolsystemen naast elkaar te testen in eenzelfde setting en op eenzelfde moment. Als revalidatiecentrum doen we dit op een onafhankelijke, medisch gefundeerde, neutrale en objectieve wijze.
Op die manier willen we een toestel vinden waar de leerling zich goed bij voelt, goed mee kan werken en dat voldoet aan zijn/haar eisen. Dit resulteert ook in effectief gebruik nadien.
Op basis van een professionele testing en advisering kan een correcte motivatie opgemaakt worden aan het Ministerie van Onderwijs.

Wenst u meer informatie of hiervoor een afspraak te maken, dan neemt u contact op met Lut Hoydongs op telefoonnummer 03 248 78 67 of via mail: lut.hoydongs@demarkgrave.be.