Missie en visie

“hier voel ik me thuis”

Woonondersteuning wordt aangeboden zowel in het Woonhuis als aan huis. De ondersteuning aan huis valt onder de individuele ondersteuning.

Woonhuis De Markgrave maakt wonen mogelijk voor volwassen personen, met een visuele beperking en vaak bijkomende moeilijkheden, die niet zelfstandig kunnen wonen.

Afhankelijk van de ondersteuningsnood van de cliënt kunnen alle ondersteuningsfuncties kort-of langlopend, intensief of minder intensief worden aangevraagd. Het woonhuis wil ondersteuning op maat van de cliënt bieden, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat en er gestreefd wordt naar kwaliteit van leven.

Het multidisciplinair team baseert die zorgondersteuning op de individuele wensen en zorgvragen van elke slechtziende of blinde cliënt.

Respect voor de eigenheid van elke cliënt is van groot belang. De focus ligt op het begeleiden van de cliënt: hij formuleert zorgvragen, maakt keuzes, stelt en realiseert doelen, stuurt mee het zorgaanbod. De cliënt behoudt zo de regie van zijn leven: zelfstandig als het kan, met ondersteuning zo nodig. Het woonhuis  wil een gezellige en ontspannen, warme en veilige woonomgeving zijn. De springplank van waarop de cliënt  zijn leven, terug maximaal in handen kan nemen, om op alle levensdomeinen terug perspectief, meer welzijn en vreugde, te ervaren.

Het woonhuis is een dynamische en levendige woongemeenschap. Tegelijk blijft het ook een open deur met een grote welkom naar het sociale netwerk, de familie en vrienden van de cliënt. Wonen in  het woonhuis versterkt ook cliënten en wakkert soms het verlangen aan om voor een andere woonvorm te kiezen.

Onze waarden:

  • Cliëntgerichtheid
  • Participatie
  • Zelfbepaling 
  • Respect 
  • Professionalisme 
  • Authenticiteit 
  • Communicatie