MDT (multidisciplinair team)

Visuele Revalidatie De Markgrave is bevoegd als multidisciplinair team (MDT). Wij kunnen u helpen bij:

  • aanvragen tussenkomst in de meerkost van hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. 

De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten:

  • activiteiten dagelijks leven: bv. daisyspeler, uitspraak GSM
  • mobiliteit: bv. witte stok, standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets
  • communicatie: aangepaste hulpmiddelen die het lezen vergemakkelijken
  • in kaart brengen van de geschikte opvang- en begeleidingsmogelijkheid
  • de zorgtezwaarte-inschaling ikv aanvraag persoonsvolgend budget voor meerderjarige cliënten (PVB)

Om dit PVB aan te vragen, dient de cliënt eerst de aanvraagprocedure te doorlopen.
- Stap 1: De zorgvraag goed in kaart brengen, het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen. 
De cliënt kan dit zelf opstellen of met hulp van een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of een andere instantie zoals de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de gebruikersorganisaties.
- Stap 2: Beslissing van het VAPH: het ondersteuningsplan is correct ingediend en wordt overgedragen naar een MDT
- Stap 3: Opmaak van een multidisciplinair verslag door de zorgzwaarte-inschaler : deze persoon beoordeelt de handicap, objectiveert de vraag en ondersteuningsnood, bepaalt de budgetcategorie en verzamelt informatie over de dringendheid van de vraag. In deze fase is de zorg-zwaarte inschaler betrokken.
- Stap 4: Het VAPH wijst het persoonsvolgend budget toe.