Missie

"ik doe terug mee(r)"

Slideshow slide 1 van actief.

Foto van jongen met maquette van zijn omgeving

Foto van stimuleren van psychomotoriek, evenwicht

Visuele Revalidatie De Markgrave zoekt via een persoonlijke aanpak samen met u, ongeacht de leeftijd, wat kan helpen om met uw visuele beperking om te gaan en zo meer naar wens te functioneren.

Een multidisciplinair team staat ter beschikking. Het team bestaat uit een revalidatieoogarts en - therapeuten: orthoptisten, optometrist, mobiliteitstrainers, ergo- en computertherapeuten, een psychomotorisch therapeut en een neuropsycholoog. Daarnaast versterkt een sociaal assistent en een psycholoog het team.


Tijdens de eerste afspraak wordt u gezien door de revalidatieoogarts en  vervolgens door een revalidatietherapeut.


Naast het medisch onderzoek, het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen hechten we veel belang aan wat u nog wil realiseren spijts de visuele handicap. We klaren uw zorgvragen uit. Dit vormt de basis voor het revalidatieplan.


De therapeuten gaan nadien stap voor stap, in individuele sessies, samen met u op zoek naar een antwoord op uw zorgvragen. Het doel is “wat u nog ziet” zo optimaal mogelijk te leren  benutten, hulpmiddelen te leren kennen en gebruiken, verplaatsingstechnieken aan te leren, dagdagelijkse activiteiten beter uit te voeren, dactylo- en computerkennis te vergroten, en/of psychosociale ondersteuning te genieten.


Visuele Revalidatie De Markgrave heeft een overeenkomst met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): de revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds terugbetaald.


Visuele Revalidatie De Markgrave heeft een samenwerkingsverband met de oogheelkundige dienst van ZNA Middelheim.

 
Visuele Revalidatie De Markgrave heeft een erkenning als Multi Disciplinair Team (zie MDT).