Doelgroep

"ik doe terug mee(r)"

De Markgrave, Centrum voor visuele revalidatie richt zich tot personen van alle leeftijden. Ook personen met visuele stoornissen veroorzaakt door een cerebrale pathologie kunnen terecht. 

U komt in aanmerking voor terugbetaling door de mutualiteit als u aan één van de volgende RIZIV-criteria voldoet:

Enerzijds:

  • Ofwel door een gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner is dan of gelijk aan 3/10 voor het beste oog;
  • Ofwel door één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder dan 20°;
  • Ofwel door een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie (subjectieve instabiliteit van het gezichtsveld);
  • Ofwel door een ernstige gezichtsstoornis (zoals visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken van discriminatie figuur-achtergrond, …) die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie 

Anderzijds: 

  • Door een onbestaande of verwaarloosbare waarschijnlijkheid dat er een verbetering plaatsvindt (spontaan of na behandeling), waardoor deze gezichtsstoornis niet meer beantwoorden aan één van de voormelde criteria.

Als u voldoet aan deze criteria dan worden de consultaties bij de revalidatieoogarts en de therapeuten van de Visuele Revalidatie De Markgrave grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.