Doelgroep

“hier voel ik me thuis”

Woonondersteuning de Markgrave bestaat uit een woonhuis met 45 studio’s voor volwassen personen met een visuele beperking en eventueel andere beperkingen. Het woonhuis is gericht op personen met een hogere ondersteuningsnood waarbij ze voltijds, deeltijds, kortdurig of langdurig kunnen gebruik maken van onze dienst.

Je kunt bij de Woonondersteuning terecht met een Persoonsvolgend Budget (PVB) of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).