Aanbod

“hier voel ik me thuis”

Woonhuis De Markgrave biedt woon- en psychosociale ondersteuning, verzorging en zinvolle dagbesteding. De pijlers van het aanbod in het Woonhuis zijn: individuele  studio,  stevige  basiszorg,  op-maat-assistentie, persoonlijke begeleiding en samenwerking.

Cliënt en begeleiding tekenen samen een dienstverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst staat vermeld van welke ondersteuning de cliënt gebruik wenst te maken en hoe deze georganiseerd wordt. Verder stellen ze samen een ondersteuningsplan op. Dit ondersteuningsplan geeft weer wie de cliënt is en wat hij/zij belangrijk vindt en wat de vragen en wensen zijn. Ook de andere voorzieningen van De Markgrave vzw en externe diensten zijn daarin, samen met belangrijke derden, cruciale partners. 

Individuele studio

De eigen studio is een strikt persoonlijke leefruimte , door personeel gerespecteerd, waar de cliënt vrij mensen ontvangt. De studio wordt geheel naar eigen smaak en stijl ingericht. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimten, die open staan voor alle cliënten en gasten.

Basiszorg & Assistentie

Het woonhuis komt tegemoet aan de basisbehoeften van elke cliënt op het vlak van  maaltijden, kleding, onderhoud en veiligheid. Ook bij de Activiteiten Dagelijks Leven, die omwille van de beperking moeilijk zijn, biedt het Woonhuis op vraag ondersteuning bij. Lichaamsverzorging, toedienen van medicatie, administratiebeheer, inkopen, verplaatsingen. Zorgvragen zijn zeer persoonlijk. Elke dag zijn er in het woonhuis 3 tot 4 begeleiders met als opdracht begeleiding te bieden bij die zaken die de cliënt omwille van zijn beperking, niet alleen kan, bv.: zorg  bij ziekte, vlees snijden, gebroken glas opruimen, wandeling maken, post voorlezen, enzovoort.  

Begeleiding

De cliënt wordt begeleid door een team van begeleiders. De persoonlijke begeleider coördineert het ondersteuningsplan. Daarmee biedt het woonhuis  een ankerpersoon en aanspreekpunt. Hij/zij kan de cliënt ondersteuning bieden op verschillende levensdomeinen.  Minstens eenmaal in de week biedt hij/zij de cliënt een intensief begeleidingsmoment.

Samenwerking

Om tegemoet te komen aan complexe zorgvragen heeft het woonhuis samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde diensten en voorzieningen, zowel intern als extern.