Doelgroep

De opleidingsvorm biedt de mogelijkheid dat ook volwassenen, getroffen door een visuele beperking, in het “Heropleidingscentrum” terecht kunnen.  Zo heeft historisch gezien, de school heel wat nuttige ervaring en knowhow opgebouwd in het oppakken van de ontwikkelingsnoden van mensen die door ziekte of ongeval recent blind of ernstig slechtziend werden.  
De laatste jaren doen ook personen met een visuele beperking en andere bijkomende beperkingen beroep op het heropleidingscentrum. Ook jongeren met een visuele beperking die in het regulier onderwijs onvoldoende ondersteuning krijgen, kunnen mits ze aan de voorwaarden voldoen, terecht. 

Daarnaast hebben de anderstaligen met een visuele beperking die weg naar de school gevonden. Hun hulpvragen: Nederlands leren, zelfredzamer worden en werk vinden, worden opgepakt.