Doelgroep

"mijn leven, mijn keuze"

Doelgroep:

Ons doelpubliek bestaat uit laatblinden en slechtzienden. De groep van jongeren en volwassenen die sinds geboorte slechtziend of blind zijn en zich aanmelden met een hulpvraag naar zelfredzaamheid of vrijwilligerswerk breidt zich elke jaar uit.
Ook anderstalige nieuwkomers met een visuele problematiek zijn welkom. Wij bieden dan ook lessen Nederlands als tweede taal aan.

Als een kandidaat komt kennismaken, gaan we in gesprek over de gestelde hulpvraag.

  • Je wilt met de computer leren werken maar kan je wel typen?
  • Je wilt zelfstandig gaan wonen.
  • Heb je al eens geholpen in de keuken?
  • Herken je het geld in je portemonnee?
  • Ben je al eens alleen naar de bakker geweest of naar een supermarkt? Durf je alleen de straat op?
  • Weet je waar en hoe je de bus moet nemen?
  • Wil je graag vrijwilligerswerk doen of een vrijetijdsinvulling ontdekken?

In overleg met de leerling stellen we vervolgens een individueel programma op, dat dan bestaat uit verschillende vakken en begeleidingen. Iedereen kiest voor minstens één bewegingsactiviteit en één handvaardigheid (creatief of huishoudelijk).
Je kunt ook terecht in relaxatiegroepen of individueel bij de psychologe als geïntegreerd onderdeel van je persoonlijk programma.

Wij bieden een plek aan waar ruimte is om te proberen je beperking een plaats te geven in je leven. Enerzijds doorheen het individuele leertraject dat je loopt, maar anderzijds en van groot belang door de interactie met lotgenoten , waarbij je dagdagelijks lief en leed kan delen.