Persoonlijke Begeleider

Wat doet je persoonlijke begeleider?

Samen met je persoonlijke begeleider werk je een individueel traject uit op basis van je vragen, wensen en noden: volledig op jouw maat, dus! Je persoonlijke begeleider kan een vertrouwenspersoon zijn.

Enkele voorbeelden waarvoor je bij IncluZIEN® terecht kan:

  • Administratie beheren, post lezen en beantwoorden, bankzaken, klassement van documenten,… 
  • Praktische hulp bieden: naar de winkel, organiseren van maaltijden, je omgeving inrichten op jouw maat, mobiliteit trainen,… 
  • Medische opvolging: begeleiding naar de dokter en apotheker, opvolgen medicatie…, 
  • Dagbesteding naar jouw zin: vakanties, hobby’s, opleidingen zoeken, meedoen met het Activiteitencentrum,...
  • Netwerk uitbouwen: contacten leggen en onderhouden met vrienden, familie, buurt, organisaties,… 
  • Psychosociale ondersteuning: doe je verhaal, deel je ervaringen,...
  • Hulpverlening organiseren met mantelzorgers, thuisverpleegkundigen, gezinshulp, OCMW, huisbaas, begeleid werk, REVA, vrijwilligers, … 
  • Opvoedingsvragen over de kinderen waaronder huiswerkbegeleiding, naar en van de school, de buitenschoolse activiteiten… 
  • Andere vragen, wensen en noden? Leg ze voor bij IncluZIEN®! 

Interesse? Meldt je aan bij het zorgloket!