Missie en visie

Intensieve dagopleiding op maat
"mijn leven, mijn keuze"

Slideshow slide 1 van actief.

Foto van meisje dat leert hoe je een wasmachine gebruikt

Foto van brailleleeslregel

Foto van vrouw die hulpmiddelen uittest

Foto van man tijdens Djembé les

Foto van begeleiding in mobiliteit

Onze Missie: 

Ons doel is volwassen blinden en slechtzienden op te leiden en te begeleiden naar een grotere zelfstandigheid. Samen zoeken we (nieuwe) toekomstmogelijkheden om zo je beperking een plaats te geven in je leven. 

Onze Visie:

Organisatorisch is heropleidingscentrum De Markgrave een BuSO school, type 6, opleidingsvorm 1.
Type 6 verwijst naar de doelgroep van personen met een visuele beperking. Opleidingsvorm 1 staat voor “sociale aanpassing”.
Deze invulling stelt ons in de mogelijkheid om ons te profileren als “heropleidingscentrum” voor volwassenen, die hoofdzakelijk na ziekte of ongeval met een visuele beperking geconfronteerd werden.
De meesten genoten al één of andere opleiding en/of hebben een beroepscarrière achter de rug, maar moesten hun job omwille van hun visuele handicap stopzetten.
Vanuit de invalidering van hun sociale positie en vanuit de beleving van hun “beperking”, wenden zij zich met hulpvragen tot ons.