Zorgloket

Hoe meld ik me aan?

Als je gebruik wenst te maken van één of meerdere diensten van de Markgrave kan je je vraag richten tot het zorgloket. Het zorgloket bestaat zowel uit de sociale diensten van de Markgrave vzw, alsook de orthopedagoog. 
Elke vraag is welkom!

Verantwoordelijken voor het zorgloket:
An Caluwaerts
Peter De Wolf
Katleen Cops
Ann Dierickx

03 237 60 51
zorgloket@demarkgrave.be