Missie, visie en doelgroep

“mensen met wensen”

Slideshow slide 1 van actief.

Foto van vrouw in het klei atelier

Foto van twee tandems onderweg in de Markgravelei

Missie & visie

De dagondersteuning biedt je op de meest diverse wijze een activiteitenprogramma op maat aan met collectieve en individuele ondersteuning.  Het programma biedt ontwikkelingsmogelijkheden en ontmoetingskansen. 

Dagondersteuning is te combineren met woonondersteuning en individuele ondersteuning.

Onze zorgverlening vertrekt vanuit een visie dat vele mensen met een visuele aandoening nood hebben aan vraaggestuurde en op maat georganiseerde activiteiten: een zinvolle dagbesteding.

zinvol: duidt op wat de cliënt zelf zinvol vindt. De cliënt stelt in samenspraak met de dagondersteuning zelf zijn programma samen en kan suggesties geven voor een uitbreiding van het aanbod.
dagbesteding: duidt op een aanbod van diverse activiteitenblokken te benoemen als sport, cultuur, creatieve technieken, informatica, vorming.

Doelgroep

De dagondersteuning wil mensen met een visuele beperking en eventueel andere beperkingen die nood hebben aan bezigheden, voltijds of deeltijds bijstaan met een activiteitenaanbod, begeleiding en accomodatie.

Je kunt bij de dagondersteuning terecht met een Persoonsvolgend Budget (PVB) of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).