FAM De Markgrave

Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) De Markgrave

 

FAM De Markgrave biedt ondersteuning op maat aan mensen met een visuele beperking, al dan niet met een bijkomende beperking. Het vertrekpunt is gebaseerd op de noden van de cliënt. Kwaliteit van leven maximaliseren op verschillende vlakken is het doel. In de eerste plaats gaat onze aandacht naar wat voor jou belangrijk is. Jouw vragen, wensen en behoeften vormen de basis van het ondersteuningsplan.

Download hier de flyer

Wenst u een afspraak of meer informatie?

Flexibel Aanbod Meerderjarigen FAM
Markgravelei 20-22, 2018 Antwerpen

Home

Woonondersteuning

 

Woonondersteuning wordt aangeboden zowel in de voorziening als aan huis. Als cliënt woonondersteuning kan je ook een beroep doen op dagondersteuning en individuele begeleiding. Afhankelijk van de ondersteuningsnood
van de cliënt kunnen alle ondersteuningsfuncties kort- of langlopend, intensief of minder intensief worden aangevraagd. Voor de financiering van de woon- en dagondersteuning en individuele begeleiding voorziet het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap meerdere financieringsvormen. Er is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp met PECticket, convenant of middelen noodsituatie
en vanaf 2016 persoonsvolgende financiering.

Home    |    Lees meer

Dagondersteuning - activiteiten

 

De dagondersteuning - activiteiten biedt je op de meest diverse wijze een activiteitenprogramma op maat aan met collectieve en individuele ondersteuning. Het programma biedt ontwikkelingsmogelijkheden en ontmoetingskansen. Het bestaat onder meer uit:

 • sport: op wekelijkse basis fitness, zwemmen, tandemrijden, turnen, dansen, wandelen, maar occasioneel ook paardrijden, ijsschaatsen, skiën, minigolf, petanque,…
 • cultuur en ontspanning: begeleide museum-, stads- of bedrijfsbezoeken, bijwonen van concerten en theatervoorstelling, themaweken, gastsprekers
 • creatieve ateliers met verschillende technieken zoals sjabloneren, klei-, gips-, zeepsteen- en houtbewerking, zijdeschilderen, mozaïek, naaien, handwerk en koken…
 • vormingsactiviteiten: kennismaking met computer en multimedia, computerbegeleiding op maat
 • op stap: daguitstappen en vakanties

Dagondersteuning is te combineren met woonondersteuning en individuele begeleiding.

Home    |    Lees meer

Begeleid Werk

 

Begeleid Werken is er voor personen die op vrijwillige basis onbezoldigde arbeidsmatige activiteiten willen verrichten op de gewone arbeidsmarkt. Het gaat om personen met een visuele beperking al dan niet met een bijkomende beperking. Het begeleid werken gaat door op een vast moment in de week, dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen per week. De cliënt ‘begeleid werken’ engageert zich om taken te verrichten binnen zijn mogelijkheden en talenten en die een nuttige en noodzakelijke schakel zijn in het totale takenpakket van de werkplek. De jobcoach begeleidt de cliënt stap voor stap om het maximum eruit te halen.

Home

Individuele Begeleiding

 

De individuele begeleiding adviseert en ondersteunt inzake alle aspecten van je dagelijks leven. Ook als je geen gebruik maakt van de woon- en dagondersteuning kan je van onze mobiele en ambulante dienstverlening genieten.

Home

Visuele Revalidatie De Markgrave

Ik doe terug mee(r)

 

Visuele Revalidatie De Markgrave is dé oplossing voor uw visuele problemen als een oogarts u niet meer verder kan behandelen. Samen met u zoeken wij via een persoonlijke aanpak, ongeacht uw leeftijd, wat kan helpen om met uw visuele beperking om te gaan en zo meer naar wens te functioneren. De therapeuten van het centrum begeleiden u in de zoektocht naar een antwoord op uw zorgvragen.

Download hier de flyer

Wenst u een afspraak of meer informatie?

vzw De Markgrave - Visuele Revalidatie
Markgravelei 81, 2018 Antwerpen

03/248 78 67
revalidatie@demarkgrave.be

Home

Het revalidatietraject

 

Het revalidatietraject start met een afspraak in het centrum.
Het eerste contact omvat een consultatie bij de revalidatieoogarts, de low vision therapeut en de sociaal assistent. Aldus worden uw mogelijkheden, beperkingen en eventuele oplossingen in kaart gebracht.
De basis van het revalidatieplan wordt na de eerste afspraak vastgelegd, maar kan op langere termijn worden bijgestuurd.
Het team hecht veel belang aan wat u zelf wil realiseren.

Home

Multidisciplinaire aanpak

 

Het multidisciplinair team van de Visuele Revalidatie werkt onder leiding van de revalidatieoogarts en bestaat uit orthoptisten, mobiliteitstrainers, ergotherapeuten, computertrainers, een neuropsycholoog, een psycholoog en sociaal assistenten.
Elke therapeut is gespecialiseerd in een deelgebied: aanpassing low vision hulpmiddelen, kijkstrategieën, computervaardigheden, mobiliteit, activiteiten dagelijks leven, verwerking van de handicap,…
Trainingen vinden plaats in de lokalen van Visuele Revalidatie. Indien nodig ook aan huis, op school of op het werk.

Home

Met welke zorgvragen kan u bij ons terecht?

 
 • het maximaal leren benutten van de restvisus
 • het leren gebruik maken van compenserende vaardigheden
 • het leren kennen en gebruiken van hulpmiddelen (o.a. leeshulpmiddelen,
  verlichting, …)
 • het vergroten van de mobiliteit met verplaatsingstechnieken (o.a.. veilig de straat leren oversteken, openbaar vervoer leren gebruiken, …)
 • het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (o.a. huishoudelijke taken uitvoeren, telefoneren, gesproken boeken beluisteren, …)
 • het aanleren van braille
 • het vergroten en benutten van kennis omtrent informatica en computergebruik, iPhone en iPad (klaviergebruik, email versturen, vergrotings-/spraaksoftware,
  brailleleesregel, …)
 • het stimuleren van psychomotorische ontwikkeling
 • het opvolgen van sociaal-administratieve vragen (o.a.. financiële tegemoetkoming, aanvragen en tussenkomsten voor hulpmiddelen, school/werkoriëntatie, …)
 • het bieden van de nodige psychosociale ondersteuning
 • het in kaart brengen van de cerebrale visuele beperking (CVI)

De adviezen van alle therapeuten worden vastgelegd in een revalidatieplan.

Home

Komt u in aanmerking?

 

Visuele Revalidatie De Markgrave is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). U moet dus voldoen aan de richtlijnen van het RIZIV voordat u in aanmerking komt voor visuele revalidatie.

De revalidatiekosten worden grotendeels door de ziekteverzekering betaald.

Visuele Revalidatie De Markgrave is erkend als Multidisciplinair Team (MDT) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Indien u aan de criteria voldoet, kunnen wij voor u een aanvraag indienen voor terugbetaling van hulpmiddelen en/of woon- en dagondersteuning en andere zorgvormen.

Home    |    Lees meer over de revalidatie    |    Reageer

Echolocatie

Echolocatie in de Markgrave

 

Echolocatie is een aspect van het gehoor dat veel nuttige informatie kan opleveren. Het is een manier om de omgeving waar te nemen van op een afstand door gebruik te maken van geluid in plaats van licht.

Home    |    Lees meer

G-sport

Week van de G-sportfan: 18-25 oktober 2015

 

De dagondersteuning van de Markgrave (het activiteitencentrum) is geselecteerd door het G-sportfonds van de provincie Antwerpen om mee te doen aan de week van de G-sportfan: 18-25 oktober 2015.  Het G-sportfonds wil taboes doorbreken en personen met een handicap alle kansen geven om te sporten en te bewegen. Iedereen verdient een sporttoekomst, handicap of geen handicap. Met het geld dat we met de dagondersteuning inzamelen, willen we 2 of 3 nieuwe tandems kopen.  De provincie verdrievoudigd elke euro: als we 10 euro verdienen, geeft de provincie er 20 euro bij.

meer info: www.gsportfonds.be

Home    |    Lees meer over het activiteitencentrum    |    Reageer

Challenges in Visual Rehabilitation

9-10 oktober 2014

 

De Visuele Revalidatie De Markgrave organiseerde op 9 en 10 oktober 2014 'Challenges in Visual Revalidation'. Dit congres vond plaats in de KBC-toren in Antwerpen en bracht een een groot aantal deskundigen samen die baanbrekend werk verrichten op het vlak van low vision en visuele revalidatie. Voor een sfeerbeeld:

Bekijk hier de foto's.

Bekijk hier de video

Download hier de congresdocumenten.

Home    |    Lees meer over de revalidatie    |    Reageer